Şirket Politikamız

Trakya İNOVA olarak,

     Sorumluluklarımızın sınırları, salt kişisel bir servet veya  güç sahibi olmak değil , katma değer oluşturarak  İş makinaları sektörüne ve içinde yaşadığımız topluma  yarar sağlamaktır.
     Teknoloji  ve modern bilimlerdeki gelişmelerden kopmadan oluşturduğu çağdaş vizyonu, girişimci ruh ve cesaretle destek aldığı markaları/iş ortakları ve güven duygusuyla kopmaz bağlar kurduğu  müşterilerinin desteği ile İş makinaları sektöründe en çok tercih edilir , örnek gösterilir firma olmayı hedeflemektedir.
     Dinamiktir; yeniliklere ve gelişmeye önem verir; araştırma-geliştirmeye yatırım yapar; değişime direnci reddeder.
     Başarının temel ilkelerinin dürüst, disiplinli ve planlı olarak çalışmak olduğuna inanır.
     Faaliyet gösterdiği İş makinaları sektörünün her alanında en iyi olmak için çalışır. Sonuca odaklanır. Üründe ve hizmette kaliteden ödün vermez.
     Müşteri odaklıdır, gelişmeleri takip edip sektörün  talep ve beklentilerini tespit ederek, stratejisini ona göre yönlendirir.
     Tüm anlaşmalarda taraflar için kazan-kazan sonucunu esas alır. Bu felsefe doğrultusunda hareket eder.
     Çözüm ortağı olduğu müşterileri , marka ve iş ortakları ile  iletişimde mükemmelliği  sağlarken , Şirket içi çalışanların , katılım , performans ,  memnuniyet ve aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunur.
     Takım ruhunun, ortak sinerjinin ve adil çalışma ortamının gücüne inanır.
     Sorumluluk duygusu taşır; topluma maddi ve manevi değer katmak için çalışır;
     İnsana değer verir, paylaşımcılığı destekler; bencillik ve açgözlülüğü reddeder.
     Eğitime önem verir, mesleki eğitim ve gelişime olanak tanır; başarıyı ödüllendirir.
     Temizlik ve düzene değer verir, tutumluluğu teşvik eder, israfın karşısındadır.
     Geleceğe giden yolda, geçmişten güç ve ders almanın öneminin bilinciyle ulusal değerlere bağlıdır; ailevi ve manevi değerlere sahip çıkar.
     Kurumsallaşmanın gerekliliğini kavramış, öğrenen ve eleştiriye açık bir organizasyona sahiptir.
     Toplam kalite yönetim sistemini savunur , sistemin başarısı için merkezinde  insan faktörünü görür.
     Dörtlü Sorumluluk, ISO 9001 Kalite, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti , ISO 14001 Çevre , OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sisteminin ön gördüğü düzeye, tüm faaliyet alanlarında ulaşmak ve bu düzeyi aşmak için üstün çaba sarf eder.
     Kalite2-çevre-İSG dörtlü sorumluluk politikası ile ilgili olarak, tüm müşteriler, marka ve iş ortakları, yasal otoriteler ,sivil toplum kuruluşları ile  sosyal hayatı paylaştığımız tüm guruplarla  açık iletişim kurar, performans ve uygulamalara ait bilgileri raporlayarak kayıt altına alır.
     Çevreye , iş ve işçi sağlığına duyarlıdır. Sorumlu olduğu Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışır.
     Enerji ve doğal kaynakları etkin ve verimli kullanma,  Küresel sorumluluk bilinci ile en az kirlilik yaratan süreç ve iş ekipmanlarını seçerek kirliliği oluşmadan önleme, işlerinde mümkün olduğu  ölçüde çevre dostu malzemeleri kullanma ve faaliyetleri sonucu ortaya çıkan etkileri kontrol edecek sistemleri kurup işletmeyiher şeyden evvel bir insanlık görevi kabul eder.
     Süreç analizleri ve geliştirme projeleri ile çalışanların doğal davranışına dönüşen sürekli iyileştirme faaliyetlerini;  şirketimiz , iş ortağı ve müşterilerimizin çıkarları doğrultusunda  şirket kültürünün önemli bir öğesi haline getirmek , devamlılığını sağlamak için geliştirir.
     Çalışanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bu prensipler doğrultusunda bilgilendirme  ve onları Toplam Kalite entegre yönetim sistemi yöntem ve ilkelerine uyma konusunda  teşvik etmeye çalışır.

Trakya İnova olarak çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla iş ve sosyal ahlak , temel ilke ve değerler , çevre ve insana verilen değer ve ulusal kalkınma çerçevesinde hepimizin üzerine düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yapacağımıza inanıyor ,  Hepimize başarılar diliyorum.

Genel Md.
Serkan KESKİNER